Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Δομή

Οι εταιρείες καλούνται να παρουσιάσουν μία ή και περισσότερες πρακτικές τους Εταιρικής Υπευθυνότητας, στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Άνθρωπος
  • Κοινωνία
  • Περιβάλλον
  • Στρατηγική*
  • Απολογισμός**

* Στην κατηγορία «Στρατηγική», οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αναλύσουν τη συνολική τους κατεύθυνση στον τομέα της ΕΥ, πέρα από συγκεκριμένα παραδείγματα πρακτικών.

** Στην κατηγορία «Απολογισμός», οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να αναφερθούν στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το ζήτημα της διάχυσης αποτελεσμάτων των δράσεων ΕΚΕ στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Κάθε παρουσίαση είναι αυστηρά διάρκειας 8 λεπτών.
Η δομή του Συνεδρίου στηρίζεται στην ταχύτητα και στην διαδραστικότητα, φέρνοντας στο επίκεντρο το διάλογο και την ανταλλαγή γνώσης και απόψεων. Μέσα από τις παρουσιάσεις και τη συνεπακόλουθη συζήτηση, απαντώνται ερωτήματα και δίνονται νέες ιδέες σε όσους εντάσσουν την εταιρική ευθύνη στο στρατηγικό τους σχεδιασμό.
Οι παρουσιάσεις των επιχειρήσεων δεν συνδέονται με κάποιο κόστος.

Δείτε τους όρους χρήσης. Επικοινωνήστε μαζί μας.

© 2018 Boussias Communications, all rights reserved. Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας, info@boussias.com, T:210 6617777, F:210 6617778

Designed by Boussias
New Media Team