History

Δείτε φωτογραφίες από τις προηγούμενες διοργανώσεις του συνεδρίου Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη και κατεβάστε τις παρουσιάσεις.

2023

Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη

Businesses with a Conscience, Showcasing the new CSR

Στις 7 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε το συνέδριο CSR in Action 2023 στους φιλόξενους χώρους του OTE Academy. Η 11η συνάντηση του θεσμού έφερε στο προσκήνιο πλήθος δράσεων με θετικό κοινωνικό ή/και περιβαλλοντικό αντίκτυπο, παρουσιάζοντας το βάθος και την ποικιλία δράσεων στο πλαίσιο του ESG και ευρύτερα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ). Παράλληλα, στο πλαίσιο μιας πιο ολιστικής κάλυψης των σχετικών ζητημάτων, το συνέδριο συμπεριέλαβε ένα πάνελ με επιλεγμένες Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις, το οποίο εστίασε στον τρόπο καταγραφής του κοινωνικού αντικτύπου των δράσεών τους.

Το συνέδριο ξεκινήσε με μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα συζητήση στο πλαίσιο πάνελ υπό το CSR Hellas, για τις εξελίξεις στον τομέα, ειδικά στο πεδίο του Reporting, και στο πως οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται σε αυτές. Μέσα από τη συζήτηση αναδείχθηκαν πρακτικές και τέθηκε το πλαίσιο σταδιακής προσαρμογής του τρόπου με το οποίο το επιχειρείν συναντάει την Κοινωνική Υπευθυνότητα. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκε και η παρέμβαση του κύριου Rijk De Bie από την εταιρεία Tony’s Chocolonely, η οποία ανέδειξε μια ολιστική πρακτική υποστήριξης συγκεκριμένων υπεύθυνων πρακτικών, αναφερόμενος στη διαδικασία B Corps Certification και σημειώνοντας την τάση για προσπάθεια αλλαγής επιχειρηματικών τομέων από τις ίδιες τις επιχειρήσεις.


Κατά την κύρια ροή του συνεδρίου παρουσιάστηκαν 27 καλές πρακτικές, αναδεικνύοντας μια σχετική πολυτομεακή δραστηριοποίηση από την πλευρά των επιχειρήσεων, με τους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας, της αναπηρίας και της κοινωνικής πρόνοιας να προσελκύουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, αποτυπώθηκαν διαφορετικές προσεγγίσεις, άλλες πιο «παραδοσιακές» και άλλες πιο «ολιστικές», όλες ιδιαίτερα χρήσιμες για την κάλυψη κοινωνικών και άλλων αναγκών σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στις νέες τάσεις καταγράφηκαν μια περισσότερο εντατική προσπάθεια προς την επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων συμπερίληψης, για παράδειγμα με τη μείωση ανισοτήτων ή τη βελτίωση της προσβασιμότητας, καθώς και το άνοιγμα των δράσεων προς την ευρύτερη κοινωνία ή τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερη διάχυση, πληροφόρηση, ενεργοποίηση. Φυσικά, δεν έλειψαν οι αναφορές επί των δραστηριοτήτων εθελοντικών ομάδων οι οποίες συστήνονται από προσωπικό των επιχειρήσεων, και οι οποίες έρχονται να δράσουν εμφατικά ή και συμπεριληπτικά των αρχικών εταιρικών δράσεων, εν είδει και μιας κοινωνικοποίησης της κοινωνικής υπευθυνότητας στο σύνολο του σώματος μιας επιχείρησης.

Τέλος, από τις εταιρικές παρουσιάσεις αναδείχθηκε μια τάση καταγραφής σε μεγαλύτερο βάθος των αποτελεσμάτων των δράσεων ΕΚΕ καθώς και η ανάγκη για τη διενέργεια μετρήσεων κοινωνικού αντικτύπου, τόσο ως εργαλείο ανάδειξης αλλά και επανασχεδιασμού/βελτίωσης υφιστάμενων και μελλοντικών δράσεων. Προς αυτήν την κατεύθυνση στόχευσε και η συζήτηση στο τελευταίο πάνελ υπό τον συντονισμό του HIGGS, όπου συμμετείχαν ΜΚΟ όλων των μεγεθών και πεδίων δραστηριοποίησης. Στο πάνελ αυτό συζητήθηκαν πρακτικές μέτρησης κοινωνικού αντικτύπου, τονίζοντας την ανάγκη να αναδεικνύονται και οι ποιοτικές διαστάσεις των παρεμβάσεών τους καθώς και τον προβληματισμό επί του γεγονότος ότι οι συζητήσεις με κάθε επιχείρηση οδηγούν συχνά σε διαφορετικές διαδικασίες, δυσκολεύοντας έτσι τη δυνατότητα να ανταποκριθούν σε αυτές με αυξημένη επιτυχία. Παράλληλα, σημειώθηκε η ανάγκη για συνεργασίες πιο στρατηγικού και μακροχρόνιου χαρακτήρα ως καταλύτη για την αύξηση του θετικού κοινωνικού αντικτύπου των σχέσεων ΜΚΟ-επιχειρήσεις.

Το 11ο συνέδριο CSR in Action αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό σημείο συνάντησης για την Εταιρική Υπευθυνότητα, δημιουργώντας ζώνες πληροφόρησης αλλά και διαλόγου ανάμεσα στους κύριους σχετικούς δρώντες. Η τελευταία, δε, πολύ κρίσιμη διάσταση ενισχύθηκε από τα ορισμένα slots για networking, της χρήσης του LinkedIn αλλά και της πλατφόρμας αποστολής ερωτημάτων και αξιολόγησης του συνεδρίου.

Download Presentations
2021

Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη VIII

2020

Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη VII

2019

Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη VΙ

Για 6η συνεχή χρονιά, το Marketing Week συγκέντρωσε τις καλύτερες πρακτικές Εταιρικής Υπευθυνότητας της ελληνικής αγοράς και συνέθεσε ένα πανόραμα κοινωνικής προσφοράς.
Στη σκηνή του Αμφιθεάτρου Maroussi Plaza βρέθηκαν στελέχη από 36 εταιρείες και οργανισμούς και μοιράστηκαν με το κοινό τους τρόπους με τους οποίους έμπρακτα έδειξαν πως νοιάζονται, μέσω των δράσεων ΕΚΕ που πραγματοποίησαν κατά το τελευταίο 12μηνο.
Επιπλέον, για πρώτη φορά στο συνέδριο δόθηκε βήμα και στις ελληνικές ΜΚΟ που έχουν συμμετάσχει σε ενέργειες ΕΚΕ.

Download Presentations
2018

Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη V

2017

Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη ΙV

2016

Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη III

2015

Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη ΙI

2014

Εταιρική Υπευθυνότητα στην Πράξη I

2011

Καλές πρακτικές Αειφόρου Ανάπτυξης

2010

Καλές Πρακτικές Εταιρικής Υπευθυνότητας