Αθηνά Νουσιοπούλου

Αθηνά Νουσιοπούλου

Υπεύθυνη Επικοινωνίας & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ISOMAT