Γεράσιμος Μονοκρούσος

Γεράσιμος Μονοκρούσος

Corporate Communications Manager, Ελληνικός Χρυσός