Ευθύμιος Σαββάκης

Ευθύμιος Σαββάκης

Strategy & Content Consultant, Οίκος Τελετών Φάνης Μπαμπούλας και Υιός