Εύα Μπορμπουδάκη

Εύα Μπορμπουδάκη

Επικεφαλής Επικοινωνίας & ΕΚΕ, Cactus Hotels