Κατερίνα Καρνιαδάκη

Κατερίνα Καρνιαδάκη

Πρόεδρος & CEO, ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ Κέντρο Αποκατάστασης & Αποθεραπείας