Κατερίνα Σιπητάνου

Κατερίνα Σιπητάνου

Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων, Vodafone Ελλάδας