Κωνσταντίνος Ζανετόπουλος

Κωνσταντίνος Ζανετόπουλος

Επικεφαλής Corporate Citizenship, Accenture