Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου
Εναρκτήριος Χαιρετισμός

Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου

Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής Responsible Business Awards 2022 - Πρόεδρος ΕΕΔΕΓΕ