Χρύσα Γιαννοπούλου

Χρύσα Γιαννοπούλου

Επικεφαλής Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης Ελλάδος, Enel Green Power