Όλγα Μάνου

Όλγα Μάνου

Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικής Υπευθυνότητας, Μύλοι Λούλη