Αλεξάνδρα Εμιρζά

Αλεξάνδρα Εμιρζά

Deputy Director, HIGGS

Μετρήσεις Κοινωνικού Αντικτύπου στην Ελλάδα - Αποτελέσματα και Προβληματισμοί

Μέσα από την εκτενή εμπειρία του HIGGS θα παρουσιαστούν οι κύριες πρακτικές, τα πιθανά σημεία προβληματισμών και η σημασία των μετρήσεων κοινωνικού αντικτύπου. Ποιες καλές πρακτικές ξεχωρίζουμε και ποιες δράσεις δρουν πολλαπλασιαστικά προς την επίτευξη θετικού κοινωνικού αντικτύπου; Τι δείχνουν τα εμπειρικά δεδομένα για τις τάσεις στο σχετικό πεδίο;