Αλεξάνδρα Πάλλη

Αλεξάνδρα Πάλλη

Αντιπρόεδρος ΔΣ CSR Hellas, εκπρόσωπος ΕΒΕΑ και Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμός και ESG, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή