Αλεξάνδρα Παπανικολάου

Αλεξάνδρα Παπανικολάου

Υπεύθυνη Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα

Συμμετέχει στη συζήτηση πάνελ: Μετρήσεις Κοινωνικού Αντικτύπου στην Πράξη