Αλκιβιάδης Σιαράβας

Αλκιβιάδης Σιαράβας

Marketing, Communications and Corporate Citizenship Manager, KPMG

AdvantAge, πλεονέκτημα σε κάθε ηλικία

Η KPMG στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει την πρωτοβουλία Κοινωνικής Υπευθυνότητας “AdvantAge”, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας (ΣΔΑΔΕ) και με την υποστήριξη του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, η οποία στόχο έχει να ευαισθητοποιήσει την επιχειρηματική κοινότητα και την κοινωνία ευρύτερα στο θέμα της ηλικιακής διάκρισης (ageism) καθώς και να πραγματοποιήσει δράσεις για την αντιμετώπιση του φαινομένου, με επίκεντρο στην παρούσα φάση τις ώριμες ηλικιακά ομάδες.