Απολλωνία Καραμπάτσου

Απολλωνία Καραμπάτσου

CSR Manager, Mitsis Hotels Group

Α story of change: Όμιλος Mitsis Hotels

Δεσμευμένος στην Εταιρική Υπευθυνότητα και με προορισμό τη βιώσιμη φιλοξενία, ο Όμιλος Mitsis Hotels παρουσιάζει το νέο πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ""A story of change"". Το πρόγραμμα απαρτίζεται από τους ακόλουθους θεματικούς πυλώνες:
1. Αναπτύσσουμε δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες
2. Αναδεικνύουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά
3. Αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα
4. Αξιοποιούμε νέες ευκαιρίες
5. Νοιαζόμαστε για το περιβάλλον
Μέσω των 5 πυλώνων του προγράμματος, ο Όμιλος στοχεύει να αποτελέσει πρότυπο για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη της Ελλάδας και εντάσσει πληθώρα δράσεων για την αντιμετώπιση καίριων σύγχρονων προκλήσεων του κλάδου, συνεισφέροντας το 5% των ετήσιων καθαρών κερδών του σε κοινωνικές και φιλανθρωπικές δράσεις.