Βαρβάρα Σκούρτη

Βαρβάρα Σκούρτη

Head of Marketing, Pet City

Η καινοτόμα πρωτοβουλία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης "Act Pawsitive"

Το πρόγραμμα "Act Pawsitive", που υλοποιείται εδώ και πάνω από ένα χρόνο, αντιμετωπίζει το σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα των αδέσποτων ζώων και εκείνων που φιλοξενούνται σε καταφύγια. Με περισσότερα από 4 εκατομμύρια ζώα στους δρόμους μόνο στην Ελλάδα, η πρωτοβουλία Act Pawsitive υπογραμμίζει τη δέσμευση της Pet City στην αλλαγή αυτής της σκληρής πραγματικότητας. Η κ. Σκούρτη θα εξηγήσει πώς η ενσωμάτωση των αξιών της κοινωνικής ευθύνης στον πυρήνα της επιχειρηματικής στρατηγικής έχει ενισχύσει την εταιρική εικόνα και τη συνοχή της ομάδας, δημιουργώντας παράλληλα σημαντικές αξίες για την κοινωνία και το περιβάλλον. Η παρουσίαση θα παρέχει πρακτικές λύσεις και παραδείγματα που μπορούν να εμπνεύσουν άλλες επιχειρήσεις να υιοθετήσουν παρόμοιες πρωτοβουλίες, προάγοντας ένα πιο βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρηματικό μοντέλο.