Χρύσα Ελευθερίου

Χρύσα Ελευθερίου

Sustainability and Stakeholders Relations Leader, Interamerican

Interamerican goes Zero!

Σε μια περίοδο γεμάτη από αλλεπάλληλες προκλήσεις (κλιματική, πανδηµική, γεωπολιτική, πληθωριστική), η Interamerican συνεχίζει σταθερά την πορεία της, έχοντας σημείο αναφοράς τη στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ως εταιρεία, και δει ασφαλιστική, αισθανόμαστε ευθύνη προς τις επόμενες γενιές για ένα βιώσιμο πλανήτη και εργαζόμαστε προς την κατεύθυνση αυτή μέσω της ενσωμάτωσης παραγόντων ESG στη στρατηγική και στις δραστηριότητες του Ομίλου. Μία από αυτές τις πρωτοβουλίες είναι και η συμμετοχή μας στο Just Go Zero, το πρώτο κίνημα κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα!
Με τη συμμετοχή μας στο πρόγραμμα Just Go Zero, εφαρμόσαμε ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις διαχείρισης των υλικών που παράγουμε από τη λειτουργία μας αλλά κυρίως ευαισθητοποιήσαμε τους ανθρώπους μας σε θέματα κυκλικής οικονομίας. Η εταιρεία μας έχει μακρά παράδοση οργάνωσης δράσεων για την ευαισθητοποίηση των εργαζομένων, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους επιθυμούν να αποτελούν μέρος της λύσης και να αναλαμβάνουν ενεργό δράση.