Δημήτρης Νέντας

Δημήτρης Νέντας

Γενικός Διευθυντής, Τράπεζα Τροφίμων

Συμμετέχει στη συζήτηση πάνελ: Μετρήσεις Κοινωνικού Αντικτύπου στην Πράξη