Ελένη Τσιπά

Ελένη Τσιπά

Oracle Academy Programme Manager & Social Impact Specialist, GCMM cluster, Oracle

Πολυμορφία & Συμπερίληψη – Δες με τα μάτια τους

Οι δράσεις για την Πολυμορφία και τη Συμπερίληψη πρέπει να είναι κυρίως βιωματικές. Για να κατανοήσουμε την οπτική αναπηρία και τον αυτισμό θα πρέπει, έστω και για λίγο, να "δούμε με τα μάτια τους".