Ελπίδα Καραγιάννη

Ελπίδα Καραγιάννη

Υπεύθυνη για το πρόγραμμα «Be The Light», Ανέλιξη

Πρόγραμμα «Be The Light»

Η Ανέλιξη αποτελεί ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο το οποίο ερευνά, σχεδιάζει και υλοποιεί καινοτόμα επιμορφωτικά προγράμματα μέσα από τα οποία μετουσιώνει το όραμά της για μια κοινωνία, στην οποία οι άνθρωποι αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεων και των επιλογών τους και στοχεύουν σε μια ζωή με νόημα και προσφορά.
Βασισμένη στην πολύχρονη εμπειρία της στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων, η Ανέλιξη συνεισφέρει στην πρωτοβάθμια πρόληψη ψυχοκοινωνικών προβλημάτων και στηρίζει την ψυχική υγεία των πολιτών μέσα από το πρόγραμμα «Be The Light». Το εν λόγω πρόγραμμα σε συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των δήμων εισέρχεται στις τοπικές κοινότητες με στόχο να δημιουργήσει ένα σταθερό σημείο αναφοράς για την ενδυνάμωση και στήριξη της ψυχικής υγείας των πολιτών.
Κινείται σε δύο άξονες, αυτόν του Ακαδημαϊκού & Επαγγελματικού Προσανατολισμού, στοχεύοντας στην μετατόπιση των νοητικών και ψυχικών δεικτών για τους εφήβους και στις Σχολές Γονέων επιδιώκοντας την επιμόρφωση, ενδυνάμωση και σύνδεση των γονέων.
Ερευνητικά δεδομένα συλλέγονται σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, τα οποία συντελούν στην προαγωγή της έρευνας στο χώρο της ψυχικής υγείας και χρησιμεύουν για τη στήριξη του δυναμικού χαρακτήρα του προγράμματος.