Εριφύλη Γαλλή

Εριφύλη Γαλλή

Διευθύντρια Marketing & Δημοσίων Σχέσεων, Εστία

Εμπιστοσύνη & Διαφάνεια στις ΜΚΟ: κριτήρια αξιοπιστίας και το παράδειγμα της ΕΣΤΙΑΣ