Εύα Χιώτη

Εύα Χιώτη

Public Affairs and Sustainability Manager, Greece, Cyprus and Malta, The Coca-Cola Company

Zero Waste HoReCa Hub: ψηφιακή μετάβαση προς έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα

Με οδηγό το παγκόσμιο όραμά μας για «Έναν Κόσμο Χωρίς Απορρίμματα», αποτελούμε μία από τις πρώτες εταιρείες που ανέδειξε το θέμα της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας στην Ελλάδα ως πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης. Ήδη από το 2018 υλοποιούμε την κοινωνική πλατφόρμα «Zero Waste Future», ένα πρόγραμμα-κληρονομιά για το σήμερα και το αύριο, που στόχο έχει την Παρέμβαση, την Εκπαίδευση και την Αλλαγή Συμπεριφοράς ως προς την ορθή διαχείριση και την ανακύκλωση των απορριμμάτων για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.
Οι επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας (HoReCa) αποτελούν βασικό τομέα δραστηριοποίησης του «Zero Waste Future», καθώς ο κλάδος HoReCa αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας και απασχόλησης, με περισσότερες από 100.000 επιχειρήσεις και πάνω από 600.000 εργαζομένους. Ταυτόχρονα, αποτελεί και μία σημαντική πηγή συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, καθώς ο κλάδος παράγει περίπου το 25% με 35% των συνολικών απορριμμάτων της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης και με την υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation), δημιουργήσαμε το 1ο ψηφιακό Zero Waste HoReCa Hub στην ηλεκτρονική διεύθυνση ZeroWasteFuture.gr, το οποίο απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις HoReCa, και αποσκοπεί να φέρει τον κλάδο αυτόν ένα βήμα πιο κοντά σε μία zero waste καθημερινότητα.