Φαίη Καλαντζή

Φαίη Καλαντζή

Patient Engagement Lead, Novartis

Είσαι Γυναίκα, Είσαι Δύναμη!

Το πρόγραμμα «Είσαι γυναίκα. Είσαι δύναμη!» αποτέλεσε χαρακτηριστικό παράδειγμα της ασθενοκεντρικής προσέγγισης της Novartis Hellas. Εγκαινιάστηκε το 2015 και γνώρισε συγκινητική αποδοχή από την κοινότητα των ασθενών.
Η πρωτοβουλία ανέδειξε τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση της ασθένειας και δημιούργησε τις συνθήκες για συζήτηση γύρω από θέματα ουσίας που δεν είχε αγγίξει ο δημόσιος διάλογος. Μέσω της τέχνης και της έκφρασης κατά τη διάρκεια βιωματικών σεμιναρίων και πρακτικών εργαστηρίων, οι πολλές διαφορετικές ανάγκες των ασθενών ήρθαν στο προσκήνιο και οι χρήσιμες συμβουλές για τα μικρά και τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητάς τους, συνέβαλαν στην ενδυνάμωσή τους.
Ο 5ος κύκλος του προγράμματος υπό την αιγίδα της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας και την υποστήριξη των: Άλμα Ζωής Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών Με Καρκίνο Μαστού, Άλμα Ζωής Σύλλογος Γυναικών Με Καρκίνο Μαστού Νομού Αχαΐας, Άλμα Ζωής Σύλλογος Γυναικών Με Καρκίνο Μαστού Νομού Θεσσαλονίκης, αποτέλεσε την κορύφωση της διαδρομής του, στέλνοντας το ηχηρό μήνυμα πως καμία γυναίκα δεν είναι μόνη απέναντι σε αυτή την ασθένεια.