Φαίη Κουτζούκου

Φαίη Κουτζούκου

Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια, SolidarityNow

«Ενδυνάμωση, Ένταξη, Επαν-ένταξη»

Αυτό είναι το τρίπτυχο των στρατηγικών στόχων του SolidarityNow, που με προσεκτικά σχεδιασμένες ενέργειες, πρωτοβουλίες και συνέργειες «ακουμπά» στις ανάγκες των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Πώς επιτυγχάνονται τα 3Ε; Με την αμφίδρομη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των στελεχών της οργάνωσης και των ανθρώπων που υποστηρίζει. Μαζί μάχονται για την ενδυνάμωση του ατόμου που θα οδηγήσει στην ένταξη ή την επανένταξή του σε μια κοινωνία. Σε μια κοινωνία που με την είσοδο σε αυτήν μελών που έχουν βιώσει ως μειονέκτημα τη διαφορετικότητα και έχουν βρεθεί στο περιθώριο, γίνονται ενεργοί φορείς για τη δημιουργία κοινωνιών αποδοχής, σεβασμού και ισότητας.