Φώτης Κουρμούσης

Φώτης Κουρμούσης

Εκτελεστικό Μέλος του Δ.Σ., Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Πράξεις εταιρικής υπευθυνότητας από τον τραπεζικό κλάδο: δημιουργία Ταμείου για την υποστήριξη της 1ης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών

Οι τράπεζες συχνά αποκαλούνται και ως «ιδρύματα», διότι διαδραματίζουν έναν κρίσιμο ρόλο στην οικονομία. Ωστόσο δεν πρέπει να αμελείται και η σημαντική ευθύνη τους προς την κοινωνία.
Πέρα από τις ευρύτερες δράσεις χορηγιών που τα τελευταία 4 έτη ξεπέρασαν τα 60 εκατ. ευρώ, οι τράπεζες υλοποιούν και στοχευμένα προγράμματα στήριξης δανειοληπτών (π.χ. για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού).
Στο πλαίσιο αυτό, οι 4 ελληνικές συστημικές τράπεζες πρόσφατα δημιούργησαν ένα έμπρακτο πρόγραμμα στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών. Το πρόγραμμα αυτό αφορά στη δημιουργία ενός Ταμείου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, το οποίο παρέχει επιδότηση των δανείων που αφορούν στην 1η κατοικία τους. Η επιδότηση αυτή προέρχεται από τα κεφάλαια των τραπεζών και αθροίζεται στις επιδοτήσεις που ήδη χορηγούνται από το Κράτος προς τα ευάλωτα νοικοκυριά.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι στοχευμένο και αφορά σε 30 χιλ. οικογένειες που έχουν ετήσιο εισόδημα έως 21 χιλ. ευρώ και αξία κατοικίας (ΕΝΦΙΑ) έως 180 χιλ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος αφορά σε δάνεια συνολικού ύψους 2 δισεκατ. ευρώ. Η επιδότηση που χορηγούν οι τράπεζες αφορά στο 50% της αύξησης του επιτοκίου που προέκυψε την 30/6/2022, εξαιτίας των Ευρωπαϊκών μέτρων για τη μείωση του πληθωρισμού.
Η αξιολόγηση των δανειοληπτών με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια από τις τράπεζες εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή πολιτική για την αειφόρο οικονομία. Στο πλαίσιο αυτό οι τράπεζες αξιολογούν με κριτήρια διακυβέρνησης, κοινωνίας και περιβάλλοντος και τις επιχειρήσεις, με σκοπό να συμβάλλουν έμπρακτα στην πρόληψη και αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η διαφθορά, η ανισότητα των φύλων και η ρύπανση της φύσης.