Γεωργία Παράσχου

Γεωργία Παράσχου

Πρόεδρος της Ανθρωπιστικής Οργάνωσης Humanity Greece

Πρωτοβουλία «Κανένας Μόνος»

Πρόγραμμα στήριξης για την καταπολέμηση της μοναξιάς και της κοινωνικής απομόνωσης των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας σε συνεργασία με τη NOVARTIS HELLAS.

Το Humanity Greece είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με έδρα την Αθήνα. Έχει δημιουργήσει το 1ο Εθελοντικό Συντονιστικό Κέντρο της χώρας στο Μεταξουργείο, επιδιώκοντας έτσι, την άμεση παρέμβαση των εθελοντών σε κάθε έκτακτη ανάγκη που προκύπτει αλλά και την ολιστική στήριξη των πληγέντων από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης.