Γιάννης Μαλεγκάνος

Γιάννης Μαλεγκάνος

CSR & Social Performance Director Greece, Eldorado Gold

Ελληνικός Χρυσός: Διάλογος για το κοινό μας μέλλον

Από την πρώτη μέρα που δραστηριοποιήθηκε στη Βορειοανατολική Χαλκιδική, η Ελληνικός Χρυσός άσκησε μια μεταλλευτική δραστηριότητα υπεύθυνη και πολλαπλά ωφέλιμη για τον τόπο, στη βάση ενός ανοιχτού, συνεχούς και ειλικρινούς διαλόγου με τους κοινωνικούς της εταίρους.

Τον Φεβρουάριο του 2021, τα Μεταλλεία Κασσάνδρας γύρισαν σελίδα με ένα αναβαθμισμένο επενδυτικό σχέδιο ύψους $1,9 δισ. που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα οφέλη για την εθνική οικονομία, την απασχόληση, την τοπική κοινωνία, το περιβάλλον.

Οι Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αυτού του νέου σχεδίου, αποτυπώθηκαν σε μια εμπεριστατωμένη και πλήρως τεκμηριωμένη επιστημονικά μελέτη, που αποτέλεσε την ατζέντα μιας σειράς ανοιχτών εκδηλώσεων διαλόγου, σε όλες τις τοπικές κοινότητες, με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να ενημερωθούν για το σχεδιασμό της πλήρους ανάπτυξης μιας από τις ιστορικά μεγαλύτερες άμεσες ξένες επενδύσεις της χώρας, που στην πλήρη της ανάπτυξη θα καταστήσει την Ελλάδα 3η χώρα-παραγωγό χρυσού στην Ευρώπη.

Η δημόσια ανοιχτή διαβούλευση, έδωσε την ευκαιρία να εκφραστούν προβληματισμοί, να καταγραφούν και να προτεραιοποιηθούν οι προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας από την ανάπτυξη της επένδυσης και εν τέλει να αποτελέσει την απαρχή ώστε το νέο επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός για υπεύθυνη αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου να γίνει πηγή ευημερίας για όλους.