Γιάννης Μάστορης

Γιάννης Μάστορης

Sustainability Integration Manager, Group ESG Performance Dpt., TITAN Cement Company

Οι δράσεις του Τιτάνα για τις τοπικές κοινωνίες, σύμπραξη με τους συμ-μετόχους μας και θετικό κοινωνικό αποτύπωμα

Συνεργαζόμαστε με τους συμ-μετόχους μας χτίζοντας μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης και δουλεύοντας από κοινού σε συνεργατικά εγχειρήματα για να έχουμε θετική επίδραση στην κοινωνία και τις τοπικές κοινότητες. Με επικέντρωση στο θετικό αποτύπωμα στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, έχουμε θέσει ως στόχο 100% των κύριων δραστηριοτήτων μας να καλύπτονται από σχέδια σύμπραξης με τις τοπικές κοινότητες, τα οποία εναρμονίζονται με τα ουσιώδη θέματα και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.