Χαρά Τασόγλου

Χαρά Τασόγλου

Διευθύντρια Επικοινωνίας και Ανάπτυξης, Ίδρυμα Μποδοσάκη

Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, κανάλι κοινωνικής προσφοράς: Συμπράξεις ΕΚΕ

Συμπράξεις του Ιδρύματος Μποδοσάκη με τις εταιρείες Coca-Cola, Deloitte, Eurolife FFH σε προγράμματα ΕΚΕ σημαντικού κοινωνικού αντικτύπου. Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, πέραν της κοινωφελούς του δράσης με ίδιους πόρους, συμπράττει με τρίτους (θεσμικούς φορείς, άλλα ελληνικά και ξένα Ιδρύματα, επιχειρήσεις, ιδιώτες) και δρα ως καταλύτης δημιουργίας ενός πλαισίου ευρύτερης προσφοράς στην ελληνική κοινωνία, ως ένα κανάλι προσφοράς που διαχειρίζεται πόρους τρίτων προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας. Στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάζονται οι πιο πρόσφατες συμπράξεις του Ιδρύματος Μποδοσάκη με εταιρείες με σημαντικές πρωτοβουλίες ΕΚΕ σε προγράμματα που συμβάλλουν στην κάλυψη σημαντικών κοινωνικών αναγκών.