Ίλια Τζωρτζοπούλου

Ίλια Τζωρτζοπούλου

Co-founder & COO, Morphoses Skills Ltd

NIKAS x Morphoses

Επι-Μορφώνουμε τα παιδιά των εργαζομένων μας ενισχύοντας τα soft skills τους!