Ιωάννης Γεώργιζας

Ιωάννης Γεώργιζας

Γενικός Διευθυντής, Βιώσιμη Πόλη

Βιωσιμότητα στην τοπική αυτοδιοίκηση

Η δράση της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ ως βέλτιστη πρακτική για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή στην τοπική αυτοδιοίκηση.