Κωνσταντίνος Εφραιμίδης

Κωνσταντίνος Εφραιμίδης

Head of Communications, Enel Green Power

Η συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες, μέσω εταιρικών εθελοντικών προγραμμάτων

Η Enel Green Power με τον εταιρικό εθελοντισμό ενισχύει την ενσυναίσθηση και καλλιεργεί δεξιότητες στους εργαζομένους, ενώ παράλληλα προσφέρει εμπράκτως προς την τοπική κοινωνία και έρχεται να ενισχύσει το κοινωνικό της πρόσωπο.