Κυριακή Δοβλέτογλου

Κυριακή Δοβλέτογλου

Senior Consultant (Strategy and Concept), Corporate Communications and CSR, Lidl Ελλάς

Sup Free & Sustainability Hackathon

Με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2019/904/ΕΕ σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον», η Lidl Ελλάς σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, τον Οκτώβριο του 2020, προχώρησε στην πρώτη δράση ανοιχτής καινοτομίας, το «Sup Free hackathon» που στόχο είχε την ενεργοποίηση της κοινωνίας και των επιχειρήσεων για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών και λύσεων, που αξιοποιούν την τεχνολογία, για να συμβάλλουν σε μια καθημερινότητα χωρίς πλαστικά μίας χρήσης

Τον Μάρτιο του 2022 ανακοίνωσαν την έναρξη της δεύτερης δράσης ανοιχτής καινοτομίας, το «Sustainability Hackathon», ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη της καινοτομίας και συνδράμοντας στη διασφάλιση της βιωσιμότητας. Στόχος η ενεργοποίηση της κοινωνίας και των επιχειρήσεων για τη δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών και λύσεων που αξιοποιούν την τεχνολογία, για να συμβάλλουν σε μια βιώσιμη καθημερινότητα.

Και οι δύο δράσεις πραγματοποιήθηκαν με την τεχνολογική και οργανωτική υποστήριξη της Crowdpolicy και την οπτικοακουστική κάλυψη της Danezis Stories, στο πλαίσιο της εθνικής καμπάνιας «Ελλάδα Χωρίς Πλαστικά Μίας Χρήσης», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.