Μάγδα Μουτζούρη

Μάγδα Μουτζούρη

CSR Coordinator , Alpha Bank

Συμμετέχει στη συζήτηση πάνελ: Μετρήσεις Κοινωνικού Αντικτύπου στην Πράξη