Μαρία Καρρά

Μαρία Καρρά

Co-founder, Emfasis Non-Profit

Συμμετέχει στη συζήτηση πάνελ: Εμπιστοσύνη στην Πράξη, Κοινωνικοί Οργανισμοί, Εταιρείες και Εθελοντισμός σε Συνεργασία