Μαρία Ζιούβελου

Μαρία Ζιούβελου

Chief Marketing Officer & CSR Leader, Deloitte

Στρατηγικό Σχέδιο για την αναβίωση του ιστορικού οικισμού Χωριό της Χάλκης

Στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της, η Deloitte σε συνεργασία με τον Δήμο Χάλκης και την Axion Hellas υλοποίησε το Στρατηγικό Σχέδιο για την αναβίωση του ιστορικού οικισμού Χωριό της Χάλκης το οποίο περιλαμβάνει και μια Μελέτη γύρω από τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις που δύνανται να προκύψουν από την εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου.
Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αύξηση του πληθυσμού της Χάλκης, με επίκεντρο τους νέους ανθρώπους και τις οικογένειες. Μέσω της αναστήλωσης και αξιοποίησης του οικισμού Χωριό και της αξιοποίησης των υποδομών του, που για χρόνια είχαν εγκαταλειφθεί, το στρατηγικό σχέδιο προτείνει ένα αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο επικεντρώνεται στον επαναπροσδιορισμό του νησιού σε σημείο αναφοράς τέχνης και δημιουργίας.