Μαρίζα Κωτσαρέλη

Μαρίζα Κωτσαρέλη

Manager ESG, Sustainability & Climate Change Services, PwC Greece

Συμμετέχει στη συζήτηση πάνελ: Εμπιστοσύνη στην Πράξη, Κοινωνικοί Οργανισμοί, Εταιρείες και Εθελοντισμός σε Συνεργασία