Μαίρη Βαρσάμη

Μαίρη Βαρσάμη

Stakeholder Engagement & ESG Manager, QualityNet Foundation

H σύνδεση της δραστηριότητας των Οργανισμών με τους 17 Παγκόσμιους Στόχους συμβάλλει στη μεγιστοποίηση της φήμης τους ως προς τη βιωσιμότητα

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης της δεύτερης 4ετίας στην υιοθέτηση των Παγκόσμιων Στόχων, το QualityNet Foundation, σε συνεργασία με το UN ESDSN Greece και με την υποστήριξη θεσμικών φορέων ανέλαβε την πρωτοβουλία να παρουσιάσει την επετειακή έκδοση «Multistakeholders Global Goals Review - Greece 2023», με στόχο να αναδείξει τις προσπάθειες της Πολιτείας, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Κοινωνίας των Πολιτών να μετατρέψουν τις προκλήσεις σε συγκεκριμένες λύσεις και ευκαιρίες. Στατιστικά στοιχεία σε εθνικό επίπεδο, επωφελούμενοι, δημόσιες πολιτικές πρωτοβουλίες που έχουν διακριθεί και best practices αναπτύσσονται με τον πιο δυναμικό τρόπο στην εν λόγω έκδοση, δίνοντας την ευκαιρία στους οργανισμούς να συνδεθούν με το έργο τους στην επίτευξη του κάθε Στόχου.