Νάντια Δεληαργύρη

Νάντια Δεληαργύρη

Brand, Marketing and Communications Manager, EY Greece

“Sustainable Tomorrow” coffee breaks, μια συνεργασία της EY Ελλάδος με τη μη-κερδοσκοπική κίνηση Wise Greece

Στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής ευθύνης της εταιρείας, η EY Ελλάδος, διοργανώνει από τις αρχές του 2023, με τη συνεργασία της μη-κερδοσκοπικής κίνησης Wise Greece, τα “Sustainable Tomorrow” coffee breaks. Πρόκειται για θεματικές διαδικτυακές εσωτερικές συναντήσεις, που πραγματοποιούνται κάθε μήνα και αποσκοπούν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των ανθρώπων της EY στην Ελλάδα, γύρω από έναν ή περισσότερους από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Μέσα στο περασμένο έτος, πραγματοποιήθηκαν έντεκα “Sustainable Tomorrow” coffee breaks, στα οποία προσκλήθηκαν να μιλήσουν συγγραφείς, περιβαλλοντολόγοι, εκπρόσωποι ΜΚΟ, ηθοποιοί, και άλλες προσωπικότητες, που μοιράστηκαν τις ιστορίες τους και τη δράση τους στους αντίστοιχους Στόχους. Συμπληρωματικά, στελέχη της ΕΥ παρουσίασαν ενέργειες που ήδη υλοποιεί η εταιρεία, και πώς συμβάλει σε καθέναν από τους στόχους αυτούς. Μετά από κάθε διαδικτυακή συνάντηση για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, ακολουθεί μία αντίστοιχη εθελοντική δράση των ανθρώπων της EY Ελλάδος, που συμβάλει άμεσα και ενεργά στον Στόχο ή τους Στόχους που παρουσιάστηκαν. Συνολικά, περισσότεροι από 300 άνθρωποι της EY Ελλάδος έχουν συμμετάσχει στις εθελοντικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσα από το πρόγραμμα “Sustainable Tomorrow".