Νένα Κεβορκιάν-Παλαντζιάν

Νένα Κεβορκιάν-Παλαντζιάν

CSR Director, Europa Profil Αλουμίνιο Α.Β.Ε.

Η EUROPA Ενεργή Δίπλα σε Παιδιά με Ιδιαιτερότητες: Αγκαλιάζοντας την Καθημερινότητά τους

Η Europa υλοποιεί πολλές και ποικίλες δράσεις μέσω του πολυεπίπεδου προγράμματος EuropaCares, σε σχέση με τους εργαζομένους, το περιβάλλον και την κοινωνία. Όταν ζητείται η συνδρομή μας για τη βελτίωση της καθημερινότητας ανθρώπων με ιδιαιτερότητες η ανταπόκρισή μας είναι αποφασιστική: "Ναι, προχωράμε!"