Νένα Κεβορκιάν-Παλαντζιάν

Νένα Κεβορκιάν-Παλαντζιάν

CSR Director, Europa Profil Αλουμίνιο ΑΒΕ

Βελτιώνοντας την καθημερινότητα των Μαθητών και των Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων

Η EUROPA Προφίλ Αλουμίνιο δραστηριοποιείται στο χώρο του Αλουμινίου από το 1974, και αποτελεί έναν πλήρως ολοκληρωμένο σχεδιαστή και παραγωγό αρχιτεκτονικών συστημάτων και προφίλ αλουμινίου για βιομηχανική χρήση.
Όραμα της είναι να βρίσκεται στο πλευρό των ανθρώπων ως αξιόπιστος συνεργάτης παρέχοντας καινοτόμα συστήματα αλουμινίου κορυφαίας ποιότητας, τεχνολογίας και αισθητικής με σεβασμό στους ανθρώπους, στην κοινωνία και στο περιβάλλον.
Απασχολεί περισσότερους από 350 εργαζομένους με παρουσία στην ελληνική αγορά αλλά και στις αγορές του εξωτερικού.
Ένας από τους βασικούς πυλώνες στρατηγικού σχεδιασμού της Europa είναι η υπεύθυνη θέση και η δράση της ως προς την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Η Εταιρεία σχεδιάζει και υλοποιεί κάθε χρόνο, μια σειρά δράσεων που στο σύνολο τους συνθέτουν ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα Κοινωνικής Υπευθυνότητας.
Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν δράσεις της Εταιρείας σχετικές με το προϊόν παραγωγής της, δηλαδή το Αλουμίνιο. Αρχικά θα αναφερθούν δράσεις που κατάφεραν να αναβαθμίσουν την καθημερινότητα των μαθητών και της σχολικής κοινότητας, καθώς και δράσεις που στόχο είχαν τη βελτίωση της καθημερινότητας ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Στη συνέχεια θα γίνει ιδιαίτερη αναφορά σε συγκεκριμένη δράση αποκατάστασης ζημιών που υπέστη η κοινότητα της Αγίας Άννας Ευβοίας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021.