Νίκη Μπουτάρη

Νίκη Μπουτάρη

Founder, Author, just a number

Γιατί Just a Number

Για να δημιουργηθεί ένα βήμα, μία στέγη, ένα μέσο που θα υποστηρίζει, ενημερώνει, προτείνει, ψυχαγωγεί κι εμπνέει τις γενιές των 50+
αλλά και να συμβάλλει στην σύγκλιση και στην συγκατοίκηση με τις νεότερες γενιές.
Για να καταπολεμά τα ηλικιακά στερεότυπα τους ηλικιακούς αποκλεισμούς και τα ηλικιακά παράδοξα
Για τον καθένα που πιστεύει ότι η ηλικία δεν ορίζεται μόνο από ένα νούμερο.