Ανδρονίκη Λίνου

Ανδρονίκη Λίνου

HR Benefits Specialist & CSR, Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ

NIKAS x Morphoses

Επι-Μορφώνουμε τα παιδιά των εργαζομένων μας ενισχύοντας τα soft skills τους!