Νίκος Αυλώνας

Νίκος Αυλώνας

Ιδρυτής & Πρόεδρος, Κέντρο Αειφορίας

Oι 5 Σημαντικότερες Τάσεις στην Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Ευθύνη

Τα αποτελέσματα της έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE ) στην Ευρώπη.
Πώς επηρεάζεται η Εταιρική Ευθύνη από τα κριτήρια ESG
Oι 5 Σημαντικότερες Τάσεις στην Βιώσιμη Ανάπτυξη και Εταιρική Ευθύνη το 2024
Συμπεράσματα της έρευνας του Κέντρου Αειφορίας (CSE) στην Ευρώπη για τις κοινές πρακτικές των πιο κερδοφόρων εταιρειών