Νίκος Γαβαλάς

Νίκος Γαβαλάς

Director of Corporate Social Responsibility, Ολυμπιακός

Ακουστική Περιγραφή για ανθρώπους με οπτικές αναπηρίες των αγώνων του Ολυμπιακού στο Στάδιο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός υλοποιεί μία καινοτόμο ανθρωπιστική δράση, κάνοντας προσβάσιμους τους εντός έδρας αγώνες στους ανθρώπους με οπτικές αναπηρίες. Τούτο επιτυγχάνεται με τον σχολιασμό Ακουστικής Περιγραφής των ποδοσφαιρικών αγώνων σε τυφλούς, από φοιτητές του τμήματος Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Παντείου Πανεπιστημίου Πολιτικών και Κοινωνικών Επιστημών. Προηγήθηκε ειδική εκπαίδευση των φοιτητών στην υπηρεσία της Ακουστικής Περιγραφής σε τυφλούς.

Ο στόχος του πρωτοποριακού αυτού έργου είναι σε κάθε εντός έδρας αγώνα να υπάρχει διαθέσιμη η βιωματική εμπειρία μέσω του Σχολιασμού Ισότιμης Ακουστικής Περιγραφής σε ανθρώπους με οπτικές αναπηρίες, αλλά και εμποδιζόμενα άτομα εξαιτίας οπτικών δυσλειτουργιών. Η ανθρωπιστική αυτή δράση θα βοηθήσει ανθρώπους με συγκεκριμένη αναπηρία να συμμετέχουν ισότιμα στην παρακολούθηση του αγώνα και στην στήριξη της αγαπημένης τους ομάδας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο το προσδοκώμενο και επιθυμητό όφελος σχετίζεται με την απόλαυση των δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών των ατόμων με αναπηρία, σε ίση βάση με τους υπόλοιπους ανθρώπους, ενώ καταπολεμούνται στερεότυπα, προκαταλήψεις και επιβλαβείς πρακτικές σχετικά με τα άτομα αυτά.

Με τον τρόπο αυτό μετουσιώνεται σε πράξη η αποκλειστική προσδοκία του προγράμματος που έγκειται στο γεγονός ότι τα άτομα με αναπηρία θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρα που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική ζωή της χώρας.