Όλγα Σταμαθιουδάκη

Όλγα Σταμαθιουδάκη

Corporate Affairs & Sustainability Director, Qualco Group

QUALCO Foundation: Για μια νέα εποχή κοινωνικής αλληλεγγύης και βιωσιμότητας

Με στόχο την προώθηση αλλαγών που οδηγούν σε κοινωνίες και οικονομίες περισσότερο βιώσιμες και δίνουν νέες προοπτικές σε όλες και όλους, ο Όμιλος Qualco δημιούργησε το Qualco Foundation για την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Με γνώμονα την κοινωνική πρόοδο και την ανάπτυξη, το Qualco Foundation στηρίζει πρωτοβουλίες που βασίζονται σε δημιουργικές ιδέες και αποσκοπούν στο κοινό καλό, και εστιάζουν σε πέντε κεντρικούς πυλώνες: Καινοτομία & Τεχνολογία, Παιδεία & Κοινωνική Πρόνοια, Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα, Πολιτισμός & Αθλητισμός, Αλληλεγγύη & Στήριξη σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης.