Όλγα Τριανταφύλλου

Όλγα Τριανταφύλλου

Corporate Social Responsibility Manager, Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ

Προγράμματα Αλληλεγγύης Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ

Ο Όμιλος ΒΙΑΝΕΞ από την ίδρυσή του έως και σήμερα, αποδεικνύει εμπράκτως τη στήριξή του στο κοινωνικό σύνολο. Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σεβασμού προς την ελληνική κοινωνία, υλοποιεί κάθε χρόνο σημαντικές, πολυδιάστατες δράσεις, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των πολιτών, σε κάθε μέρος της Ελλάδας. Έτσι, καταφέρνει να παραμένει διαχρονικά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας, με Υπευθυνότητα και Ευαισθησία.
Αναπόσπαστο μέρος των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποτελούν τα «Προγράμματα Αλληλεγγύης», τα οποία εδώ και πάνω από 10 χρόνια υλοποιούνται 2 φορές ανά έτος.
Τα «Προγράμματα Αλληλεγγύης», αναδεικνύουν τη δύναμη της προσφοράς, αλλά και του εθελοντισμού. Μέσα από τα προγράμματα αυτά, έχουν στηριχθεί όλα αυτά τα χρόνια, δομές και οργανισμοί σε όλη την Ελλάδα, μέσω της «αγκαλιάς» αγάπης και προσφοράς, που δημιουργείται από τους πάνω από 1.300 εργαζομένους του Ομίλου ΒΙΑΝΕΞ.
Τα «Προγράμματα Αλληλεγγύης», αποτελούν την απόδειξη, πως ο πυρήνας του Ομίλου δεν είναι άλλος, πέρα από την προσφορά και ενδυνάμωση της ελληνικής κοινωνίας.