Ράνια Καμπουροπούλου

Ράνια Καμπουροπούλου

Επικεφαλής Βιώσιμης Ανάπτυξης, ESG & CSR, ΕΛΙΝ

"Καμία πηγή ρύπανσης δεν είναι ασήμαντη", μια πρωτοβουλία για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ελλάδας

Έτος 2023
Η ελίν συνεργάζεται για πρώτη φορά με την Aegean Rebreath, έναν πολυδύναμο Οργανισμό που εργάζεται στοχευμένα για την προστασία και αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) της ελίν, «ώθηση» και αφορά την υλοποίηση προγράμματος ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης κατά των ρυπάνσεων από καύσιμα και λιπαντικά στο θαλάσσιο περιβάλλον.
Με βασικό μήνυμα ότι «Καμία πηγή ρύπανσης δεν είναι ασήμαντη» στελέχη της εταιρίας και του οργανισμού επισκέφθηκαν τέσσερεις δήμους του Δικτύου Μπλε Δήμων (Σαντορίνη, Αλόννησος, Λευκάδα, Πόρος) και μοιράστηκαν με εκπροσώπους των λιμενικών ταμείων και επαγγελματίες αλιείς πολύτιμες γνώσεις, προκειμένου να συμβάλλουν ενεργά στη διατήρηση και προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος, η ελίν προχώρησε σε δωρεά αντιρρυπαντικού εξοπλισμού σε κάθε έναν από τους δήμους.
Ο εξοπλισμός αυτός θα συμβάλλει έτσι ώστε οι τοπικές αρχές & και οι επαγγελματίες αλιείς να έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ρυπάνσεων, εξασφαλίζοντας την προστασία του θαλάσσιου οικοσυστήματος των νησιών.

Έτος 2024
Το πρόγραμμα συνεχίζεται σε άλλα τέσσερα (4) νησιά.
Επιπλέον, επεκτείνεται και στον πυλώνα της έρευνας και της καινοτομίας.