Ρούλη Χριστοπούλου

Ρούλη Χριστοπούλου

Corporate Responsibility & Culture Manager, Alpha Bank

Πολιτισμός για όλους

Η προαγωγή του πολιτισμού αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για την Alpha Bank, την οποία υπηρετούμε μέσα από τις Πολιτιστικές Συλλογές μας, μέσα από τη στήριξη και συνεργασία με πολιτιστικούς οργανισμούς, αλλά και με τη διοργάνωση ποικίλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων. Αυτή είναι μια σταθερή δέσμευση της ALPHA BANK, που υλοποιείται μέσω του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας, μετουσιώνοντας την ευθύνη σε πράξη για την προστασία και ανάδειξη του πολιτισμού.

Για την Alpha Bank, η απρόσκοπτη πρόσβαση στην πολιτιστική ζωή της χώρας, είναι αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα όλων. Μέλημά μας είναι η μεταστροφή των αντιλήψεων σχετικά με την αναπηρία, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η καλλιέργεια συνθηκών αλλά και συνειδήσεων για τη συμπερίληψη και τελικά η μείωση των ανισοτήτων.

Επιδιώκοντας την οικοδόμηση μιας κοινωνίας συμπεριληπτικής, χωρίς αποκλεισμούς στην πρόσβαση και τη συμμετοχή στο αγαθό της τέχνης και του πολιτισμού, αλλά και την κοινωνική ευαισθητοποίηση όλου του κόσμου, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα και δράσεις σε συνεργασία με τους κορυφαίους πολιτιστικούς θεσμούς της χώρας, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία φορέων ΑμεΑ.